Jak dodat studentům během pandemie pocit sounáležitosti?

Jak dodat studentům během pandemie pocit sounáležitosti?

Pocit, že někam patříme a propojení ve třídě přispívají k úspěchu a celkové pohodě studentů, obzvláště těch opomíjených. Odpověď na otázku: „Patřím na tuto školu?“ úzce souvisí s tím, zda se jim na škole daří a zda jsou spokojeni. Doba pandemie však tento aspekt poněkud dost zkomplikovala…

Dle výzkumů jsou studenti, kteří cítí silný pocit sounáležitosti, více zapojeni v hodinách, ve školních akcích či organizacích. Také více využívají výzkumných příležitostí a navazují kontakty s vrstevníky i učiteli. A aby toho nebylo málo, studenti, kteří „zapadají“, obecně dostávají vyšší známky, hlásí se na těžší obory a dokonce v nich uspívají. Naopak na žáky, kteří se cítí nepřijímáni, platí pravý opak. Mezi ně patří zejména stigmatizované skupiny, například odlišné rasy či finančně nestabilní studenti. Tyto znevýhodněné děti mají o důvod více zpochybňovat, zda je ostatní respektují a zda si jich váží.

Sounáležitost je o to těžší udržovat v období COVIDU-19, kdy je potřeba se sociálně distancovat a studovat z domu. S nástrahami pandemie to stojí daleko více snahy a nových strategií, abychom podpořili studentskou sounáležitost. Jak tedy mohou učitelé toto příjemné prostředí pro studenty vytvořit přes obrazovky počítače? Pojďme se podívat na 4 výzkumně založené praktiky, které lze využít během vyučovacích hodin v roce 2021.

1. Normalizujte výzvy sounáležitosti a poskytněte strategie pro jejich překonání.

Když normalizujeme obavy a negativní zkušenosti studentů, budou tak cítit podporu a větší motivaci zapojovat se do hodin. Okrajové skupiny studentů popsali stres a izolaci jako pocit, že nepatří do určitých předmětů. Naopak vyjádřili, jak moc pro ně znamenalo, když jim učitelé ukázali, že jim na nich záleží.

Můžete studenty ujistit, že tento školní rok je náročný jak pro ně, tak pro vás jako pro učitele. Dejte jim najevo pochopení, že práce z domu nese své zodpovědnosti a nástrahy a že sociální distanc dělá vzájemné propojení také mnohem těžším. Naopak jim ale ukažte, že je pro vás sounáležitost velmi důležitá, a proto jste vytvořili způsoby, které pomáhají prohlubovat vzájemnou konekci (například týmová práce – jak online, tak prezenční).

2. Pravidelně zjišťujte, jak se studentům daří.

I za nepandemických podmínek je prospěšné sem tam komunikovat se svými studenty, zjistit, jak se mají a trochu se k nim přiblížit. Mnozí studenti by to opravdu ocenili. Komunikace může být i pouhý email na začátku roku, ve kterém se učitel ptá studentů, jak se cítí ohledně daného předmětu a podobně. Díky tomu se budou žáci cítit vyslyšeni a respektováni.

Každý student ocení, když mu dá učitel vědět, že mu záleží na jeho vzdělání stejně jako na duševní pohodě a vývoji. Je také důležité vytvořit prostředí, ve kterém se studenti nebudou bát na cokoliv zeptat nebo se svěřit s problémem.

3. Začněte dávat hodnotný feedback při vracení zadání.

Mnoho studentů začne zpochybňovat svou sounáležitost ve třídě, když dostanou negativní zpětnou vazbu z testů či úkolů. Obzvláště v distanční výuce, kdy učitelé se studenty nemohou přímo komunikovat, je pro žáky těžké plně důvěřovat této zpětné vazbě a často si ji berou příliš k srdci. Dejte si tedy pozor, aby vaše zpětná vazba přinesla studentovi reálnou hodnotu a zbytečně ho neponížila.

Jak být tedy kritický a zároveň podporující? Jedna z možností je studentovi vysvětlit, že jako učitel máte standardy a věříte, že daný student je schopný tyto standardy naplnit. Žák tak pochopí, proč ho učitel kritizuje a zároveň se ujistí v tom, že mu učitel věří.

4. Vyzdvihněte chyby.

Když se studenti cítí, že nepatří na svou školu a jsou citliví na kritickou zpětnou vazbu, mají tendenci k tomu dělat chyby, kvůli kterým v očích svých spolužáků i učitelů ještě klesnou. Nicméně, učitelé ví, že dělání chyb je klíčové pro studentův růst a vývoj. Tak přestaňme chyby hanit a začněme je oslavovat!

Praktika vyzdvihování a oslavování chyb spočívá v tom, že učitel veřejně hodnotí chyby z testů. Ty poukazují na studentův myšlenkový proces, který je častou chybou, z níž se můžou poučit i ostatní. Cílem je vytvořit ve třídě prostředí, ve kterém se děti nebojí dělat chyby nebo ve kterém je dělání chyb dokonce zábava.

 

Podle výzkumů učitelé, kteří vyzkoušeli tyto strategie, pomohli mnoha studentům v roce 2020 i 2021. Tyto způsoby přispěly jak ke zlepšení studentova času během studia, tak ke zlepšení jeho akademických výsledků. Stejně tak jsou tyto metody přínosné pro učitele, kteří uvedli, že se se svými studenty více sblížili, našli hlubší smysl ve své profesi a dokonce je učení začalo i více bavit. V závěru je tedy sounáležitost výhrou pro všechny – zejména během pandemie.

 

Autor: Veronika Janteková