Mindfulness v denním životě

Mindfulness v denním životě

V minulém článku jsme vás seznámili s pojmy jako syndrom vyhoření, toxická produktivita nebo školní fobie. Zaregistrovali jsme, že mnoho lidí to nemá v současné době lehké. Stres ze školy, práce, adaptace zpět na uspěchaný život po roce a půl v karanténě a do toho osobní starosti, kterými si každý z nás prochází. Chtěli bychom vám přinést pár tipů, jak se každý den na chvíli zastavit a z hlavy plné myšlenek se dostat na chvíli do přítomného okamžiku, oprostit se od vnějších vlivů a zkrátka jenom být.

Každý už asi někdy slyšel o meditaci a technice mindfulness. Co to ale doopravdy je? Jaké procesy v našem těle stojí za jejich kouzlem? A jak je můžeme využít v běžném živote, při učení nebo ve stresových situacích? To vše se dozvíte v dnešním článku.

Meditace se dá popsat jako spontánní proces vedoucí ke změně vědomí. Jejím cílem je pročistit a provětrat hlavu, rozbít stereotypy myšlení, chování a zvyků. Při meditaci se uvolňuje naše tělo, zklidní se myšlenky a přestáváme na ně reagovat. Meditační techniky popisuje zejména buddhismus a hinduismus, ale také židovství či křesťanství. Tradiční meditace se řídí jógou, neboli hinduistickým myšlenkovým systémem. Proto při meditaci zaujímáme jogínské polohy, vnímáme dech a vylučujeme vnější podněty.

Během meditace se snižuje frekvence mozkových vln, klesá krevní tlak a tepová frekvence. Díky tomu také snižuje úzkostné stavy a naopak podporuje imunitu a oblast mozku související s pozorností a pozitivním naladěním. Proto se využívá při léčbě poruch souvisejících se stresem, ale můžeme ji využít i při běžných denních aktivitách. Meditace je také součástí tzv. jógové terapie či detoxikace, která kromě dechu přidává různé jogínské polohy k uvolnění svalů, orgánů a proudění energie. Obrací se z vnějšího světa do nitra a soustředí se na vnitřní harmonii. Zároveň z těla odstraňuje škodlivé látky a tím podporuje radostné pocity a motivaci. Díky cvičení také pomáhá vyplavovat hormony dopamin a serotonin a stimuluje celkový organismus. To vše výrazně zvyšuje náš zápal pro činnosti, které děláme a prožitky z nich.

Během dne náš mozek pracuje na vlnách beta, které jsou spojované s myšlením a konverzací. Při meditaci se však přeměňují na vlny alfa a theta, spjaté s uvolněním a kreativním řešením problémů. Za normálního fungování člověk využívá primárně svou levou mozkovou hemisféru, zaměřenou na rozum, logiku a řešení situací. Meditace působí především hemisféru pravou. Ta ovlivňuje naše emocionální a intuitivní myšlení a chování. Tuto tvořivou, empatickou hemisféru využíváme hlavně v dětství, i proto mají děti tak bujnou fantazii a jsou tak spontánní. Postupem času je pak ale toto chování potlačeno, jelikož nám na to všechny starosti a povinnosti nedávají prostor. I proto je dobré meditovat, jelikož se činnost obou hemisfér vyrovnává.

Zajímavé je, že do stavu podobnému meditaci se můžeme dostat i při dělání běžných činností jako je hra na nástroj nebo mytí nádobí. Psychologové to nazývají jako tzv. flow. Flow zažíváme i v situacích extrémního soustředění, kdy se například tak zabereme do studia nějaké látky, že úplně zapomeneme na čas, prostor i všechny věci kolem. Meditace nám poskytuje prostor pro pozorování a vnímání světa v jeho realitě, jelikož nás dostává do přítomného okamžiku. Meditace i celá jógová praxe nás učí být pozorovatelem – našich emocí, dechu, těla – a to si přenášíme i do reálného života. Pomáhá nám zachovat klid ve stresových situacích, protože se s nimi neztotožňujeme a dokážeme nad nimi získat nadhled.

Asi jste všichni někdy slyšeli o pojmu mindfulness. Je to jednoduchý a oblíbený druh meditace, který se volně překládá jako všímavost. Jedná se o nastavení mysli, které si s sebou neseme do běžného života. Mindfulness nám umožňuje plně vnímat přítomný okamžik a oprostit se od posuzujících myšlenek. Magnetická rezonance ukázala, že již po 8 týdnech praktikování mindfulness se mění šedá mozková hmota. Ovlivňuje části mozku zodpovědné za učení, paměť, regulaci emocí, sebeuvědomění atd. I krátký trénink pozornosti dokáže snížit únavu a úzkost, delší programy zase zlepšují schopnost soustředit se a dávat pozor. Jednoduchá technika mindfulness je třeba vnímání všemi smysli. Uvědomte si, co kolem sebe vidíte, zaposlouchejte se do zvuků okolo sebe, uvědomte si, čeho se dotýkáte nebo co se dotýká vás, všimněte si, jaké vůně můžete cítit a jaké chutě můžete chutnat.

A jak tedy zařadit meditaci do našeho běžného života? Jak jsme uváděli ve článku, délka meditace se liší a vždy záleží na konkrétním člověku. Znamená to, že můžete meditovat hodinu, ale také pět minut. Pro začátek úplně stačí si ráno po probuzení sednout do pohodlné pozice, zavřít oči a chvíli vnímat jen svůj dech. Můžete si představovat, že s nádechem vám do těla vstupuje bílé světlo a pozitivní energie a s výdechem odchází veškerá únava nebo obavy. Dech budete pomalu prohlubovat a prodlužovat, necháte jít všechny myšlenky o minulosti a budoucnosti a budete zkrátka tady a teď.

Doufáme, že jste si z dnešního článku odnesli nové poznatky a nápady a že vám informace z něj budou užitečné. Jakoukoliv dlouhodobou a efektivní práci je potřeba prokládat odpočinkem, tak proč do něj nezařadit meditaci a mindfulness, která je prospěšná pro naše tělo i duši? 🙂

 

Autor: Veronika Janteková